Ochrana osobních údajů

Internetový obchod shop.foodstories.cz, provozovaný Lindou Pazderovou, se sídlem Bukovany 43, 257 41 Bukovany, IČO 07941421, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. 320101 vedeném u Městského úřadu v Benešově.

Provozuji e-shop na webových stránkách shop.foodstories.cz.

Pro prodej zboží a provoz webových stránek zpracovávám některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zpracování osobních údajů v případě kontaktu přes e-mailovou adresu a kontaktní formulář

Pokud poptáváte produkty z e-shopu, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, hlavně kontaktováním přes e-mailovou adresu. Jsou to: jméno, příjmení a e-mailová adresa. Přes kontaktní formulář jsou to: telefon a e-mailová adresa.

Z jakého důvodu? Kontaktuji vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat? Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budu zpracovávat nejdéle 2 roky od naší poslední komunikace.

2. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud na e-shopu nakoupíte, budu pracovat s údaji, které vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Z jakého důvodu? Osobní údaje potřebuji zpracovat, abych splnila naši smlouvu – dodala vám zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budu také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budu dále zpracovávat pro splnění povinností, které plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracovávám? Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat? Po dobu plnění služby a poté 2 roky od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

3. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste to při nákupu, použiji vaši e-mailovou adresu pro rozesílku novinek.

Na základě jakého právního důvodu? Umožňuje mi to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste mi to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budu osobní údaje zpracovávat? 2 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo mě kontaktujte na e-mailu: shop.foodstories@gmail.com

II. KDO SE K DATŮM DOSTANE?

Vaše data zůstanou u mě. Přesto pro mě pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že mi pomáhají s chodem e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • společnosti podílející se na expedici zboží (společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139387)
  • společnosti podílející se na expedici plateb  (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • poskytovatel e-mailingové služby (Google)

Osobní údaje zpracovávám pouze na území Evropské unie.

III. CO BYSTE DÁL MĚLI VĚDĚT?

V e-shopu nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V e-shopu nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese shop.foodstories@gmail.com nebo zavolejte na tel. č. +420 731 248 544.

IV. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vašim zájmům.

Na webových stránkách používám následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují mi například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají mi zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštím pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštím pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňuji, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 V. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 9. 2022.